Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
John Erickson, Finnvera

Planar konjunkturerna ut?

Kaupallinen yhteistyö Enligt SME barometern planar konjunkturerna ut men bland företagarna kan man ändå skönja en försiktig optimism.