Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Företagande Kust-Österbotten / Kuljetusliike Thodén i Karleby fyller 40-år

Grundare Gustav Thodén intervjuas av Herman Hagnäs.

Gustav Thodén hade mera intresse för lastbilar än far sins jordbruk. Han började ensam med Kuljetusliike Thodén år 1984 och idag har företaget c. 35 anställda. Företaget går redan vidare i andra generationen och alla söner jobbar inom samma bolag. Herman Hagnäs besökte byn Rödsö i Karleby och intervjuade Gustav Thodén.