Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Yrittävä Vaasanseutu! Företagande Vasanejden!

Radio Vaasa keskittyy yrittäjyyteen joka torstai kello 15.30. Hippi Hovi haastattelee yrittäjiä ja asiantuntijoita ohjelmasarjassa "Yrittävä Vaasanseutu". Radio Vasa fokuserar på företagande varje torsdag klockan 15.30. Hippi Hovi diskuterar med företagare och experter i programserien "Företagande Vasanejden". Uusi jakso/nytt avsnitt to kl 15:30, Uusinta/repris la/lö kl 11:30 Yhteistyössä/i samarbete med KMPG, Finnvera,  VASEK, Wasatilit, Ranikko-Pohjanmaan Yrittäjät/ Kust- Österbottens Företagare.Lue lisää

Uusimmat jaksot