Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Podcast-serien/sarja Företagande Korsholm – Yrittävä Mustasaari

Podcast-serien Företagande Korsholm lyfter fram företag och företagsamhet inom kommunen.

Korsholms företagarförening fyller 10-år detta år, Korsholms kommun 50-år och namnet Korsholm 675 år. Detta är en av grund idéerna till att nu via Radio Vaasa lyfta fram företag och företagsamhet inom kommunen. Detta sker i samarbete med Korsholms Företagarförening.

Mustasaaren Yrittäjäyhdistys täyttää 10-vuotta, Mustasaaren kunta 50-vuotta ja nimi Mustasaari 675-vuotta. Tämän takia keksittiin tämä idea nostaa esille Mustasaaren yrittäjia sekä yrittäjyyttä Radio Vaasan taajuudella yhteistyössä Mustasaaren Yrittäjäyhdistyksen kanssa.

Första avsnittet / Ensimmäinen jakso. Korsholms Företagarförenings ordförande Maria Norrlin-Asplund och Vice-ordförande Tomas Bäck.

Andra avsnittet / Toinen jakso. Gäster från Korsholms kommun / Vieraita Mustasaaren kunnalta. Mikael Alaviitala, Matias Båsk och Johanna Långskog.

Tredje avsnittet/Kolmas jakso. Gäst från Celma Marketing och Clean Home Maria Norrlin-Asplund.

Fjärde avsnittet/Neljäs jakso. Gäst från Spishuset. Dan Ingman.

Fjärde avsnittet/Neljäs jakso. Vieras Takkatalosta. Dan Ingman.

Viides jakso/femte avsnittet. Gäster från Kustmedia Jennifer Hägen och Lisbeth Bäck.