Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Tietosuojaseloste

1.1.2023 alkaen (päivitetty 6.6.2023).

Rekisterinpitäjä

HSS Media Ab (Radio Vaasa), 1460613-4
Hietasaarenkatu 20, 65100 Vaasa (Sisäänkäynti Tammipihan puolelta)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Christer Nyberg
christer.nyberg@hssmedia.fi
050 530 2242

Rekisterin nimi

Radio Vaasan myynti-, markkinointi- ja verkkosivujen yhteydenottorekisteri.
(Tähän rekisterityyppiin kuuluvat muun muassa erilaiset kilpailut ja arvonnat, joille on tyypillistä henkilötiedon määräaikainen käsittely ja tiedon tuhoaminen käsittelyn jälkeen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi, tai yhteydenottopyyntöjen hallintaan. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät osallistumalla kilpailuun kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua, arvontaa tai yhteydenottoa.
 • Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Viesti tai muu valinta esim. kilpailussa

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko kirjallisesti tai suullisesti voittajan kontaktoinnin yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pl. tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietoja ei siirretä EU/ETA ulkopuolelle pl. verkkosivuston analytiikkapalvelun (Google Analytics) osalta, josta olemme tehneet arvion ja sen mukaisesti verkkosivuston analytiikkatietojen siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle ei vaaranna verkkosivuston vierailijan yksityisyyttä.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Arvonta tai kilpailu: Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Tietojen suojaaminen

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Evästeet:

 • _ga
  • Analytiikka ja kävijäseuranta: Google Analytics
  • Kävijöiden seuranta ja analytiikka
 • wordpress_test_cookie
  • Toiminnallinen: sivusto
  • Evästeiden käytön testaaminen
 • _ga_*
  • Analytiikka ja kävijäseuranta: Google Analytics
  • Kävijöiden seuranta ja analytiikka
 • _gid
  • Analytiikka ja kävijäseuranta: Google Analytics
  • Kävijöiden seuranta ja analytiikka
 • moove_gdpr_popup
  • Toiminnallinen: sivusto
  • Evästeiden hyväksynnän tallettaminen
 • _gat_*
  • Analytiikka ja kävijäseuranta: Google Analytics
  • Kävijöiden seuranta ja analytiikka