Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Kehittyvä Vaasa – Vasa stad i utveckling / YIT-Podcast

Yhteistyössä YIT - Yhteiskunnan rakentaja / I samarbete med YIT - Samhällsbyggaren.

Vaasan kaupunki on kasvanut viime vuosikymmenten aikana valtavasti. Kaupunkia on ollut mukana kehittämässä aikoinaan Konte josta muodostui Lemminkäinen ja tänä päivänä YIT. Tässä podcast-sarjassa keskitytään Vaasan kasvuun ja rakennusprojekteihin aina 1990-luvusta tähän päivään asti. Yhteistyössä YIT – Yhteiskunnan rakentaja.

Vasa stad har utvecklats otroligt mycket under de senaste årtionden. Konte senare Lemminkäinen och idag YIT, har varit med och utvecklat staden. I denhär podcast-serien koncentrerar vi oss på Vasa stads tillväxt och byggnadsprojekt från 1990-talet fram tills idag. I samarbete med YIT – Samhällsbyggaren.

Ensimmäinen jakso / Det första avsnittet. 1990-luku/talet. Haastattelussa/Intervju med Aluepäällikkö – Regionchef Mikael Snellman.

Toinen jakso / Det andra avsnittet. 2000-luku/talet. Haastattelussa/intervju med Työpäällikkö – Arbetschef Petri Laitila ja Aluepäällikkö – Regionchef Mikael Snellman.

Kolmas jakso / Det tredje avsnittet. 2010-luku/talet. Haastattelussa/intervju med Rakennuttajapäällikkö – Byggnadsansvarige Jaakko Ojala ja Aluepäällikkö – Regionchef Mikael Snellman.

Neljäs jakso / Det fjärde avsnittet. 2020-luku/talet. Haastattelussa/intervju med Työpäällikkö – Arbetschef Petri Laitila ja Aluepäällikkö – Regionchef Mikael Snellman.

Viides jakso / Det femte avsnittet. Tulevaisuuden rakentaminen / Framtidens byggbransch. Haastattelussa/intervju med Rakennuttajapäällikkö – Byggnadsansvarige Jaakko Ojala, Aluepäällikkö – Regionchef Mikael Snellman ja Projektipäällikkö – Projektchef Lauri Karri.