Yhteistyössä YIT – Yhteiskunnan rakentaja / I samarbete med YIT – Samhällsbyggaren.