Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Dubble Up – Dubbelt upp, trippelt upp eller mer?

Kennet Kronman från Dubble Up intervjuas av Herman Hagnäs.

Dubble Up! är en tvåstegstjänst. Först reder man ut om det finns en tillräckligt stark drivkraft för ett tillväxtprojekt och om det finns en efterfrågan på företagets tjänster eller produkter.

Om svaret på frågorna ovan är ja kan vi fortsätta till nästa steg. Vi gör då upp en konkret tillväxtplan. Mentorn handleder företaget i att verka systematiskt och deltar i uppföljningsmöten minst en gång per kvartal. Dessutom hjälper mentorn till att förändra ledarstilen så att också den stöder tillväxt. Kennet Kronman intervjuas av Herman Hagnäs i serien Företagande Kust-Österbotten.

Dubble Up on kaksivaiheinen palvelu, jonka ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, onko kasvuprojektille riittävä tahtotila ja onko yrityksen liiketoiminta sellaista, että sille on kysyntää.

Jos vastaukset edelliseen ovat kyllä, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa tehdään konkreettinen kasvusuunnitelma. Mentori ohjaa yritystä toimimaan järjestelmällisesti ja osallistuu vähintään kvartaaleittain seurantapalavereihin. Lisäksi mentori auttaa muuttamaan johtamistapaa kasvua tukevaksi. Kennet Kronman on Herman Hagnäsin vieraana Yrittävä Rannikko-Pohjanmaa sarjassa.