Vaasanseutu: 99,5 MHz Suupohja: 97,7 MHz Kokkola: 100,3 MHz

Skogsvård i focus

Skogsvårdsföreningen Österbotten finns till för att hjälpa skogsägarna med allt som rör skogsvård. Om du är eller ska bli skogsägare kan du få fina tips och råd här.