Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

99-åriga Krigsveteranen Karl-Erik Källström ser tillbaka på sitt liv

Karl-Erik Källström intervjuas av Herman Hagnäs.

Karl-Erik Källström född år 1925 tillhör den sista årskullen som hann uppleva krigets fasor. Han bodde också i det förlorade Karelen under sina barndomsår. Herman Hagnäs intervjuar.