Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Bil och båt temavecka / Skinnars verkstad i Vasa fyller 50-år

Grundare Per-Allan Skinnars intervjuas av Herman Hagnäs.

Skinnars verkstad grundades av Per-Allan Skinnars  för 50-år sedan, år 1996 flyttade man verksamheten till Vasa. Per-Allans son har sedermera tagit över verksamheten trots att han ännu syns till på verkstaden några dagar i veckan. Herman Hagnäs träffade Per-Allan Skinnar.