Enligt SME barometern planar konjunkturerna ut men bland företagarna kan man ändå skönja en försiktig optimism.