Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Dateron syksy / Dateros höst

Dateron syystarjonnasta keskustelee Sonja Haga-Erickson ja toimittaja Herman Hagnäs. Herman Hagnäs träffade Sonja Haga-Erickson och pratade om höstens program hos Datero.

Datero on erityisryhmien TVT-keskus. Toimintaa löytyy kaikenikäisille ihan lapsista senioreihin. Sonja Haga-Erickson on Herman Hagnäsin haastattelussa.

Datero är IKT-institutionen för specialgrupper. Verksamheten är riktad till alla åldersgrupper från unga till gamla. Herman Hagnäs intervjuade Sonja Haga-Erickson.

https://www.datero.fi/

Suomeksi.

På svenska.