Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Johtajuustaito 1 – Päätös on tehty

Toimitusjohtajamme Cricke Nyberg teki EBW-johtajuustestin ja salli tulosten julkisen käsittelyn radio-ohjelmassa.

Osa 1: EBW-johtajuustestin tausta

Testissä on kymmenen osa-aluetta, joilla vastaajan tuloksia mitataan kymmenportaisella asteikolla Gaussin käyrän mukaan: 2/3 kaikista vastaajista sijoittuu siis asteikolla arvojen 4-7 väliin. Päätöksentekokyvyn, motivaation ja vaikuttavuuden tulokset mittaavat vastaajan kykyjä asioiden käsittelijänä, kun taas mukautuvuus, empaattisuus ja tunnollisuus paljastavat hänen taitonsa ihmisten kohtaajana.

Osa 2: päätöksentekokyky ja motivaatio

Cricken tulokset paljastavat hänen olevan päätöksentekijänä varovainen. Hän siis harkitsee asioita ja miettii riskejä perusteellisesti. Toisaalta hänen motivaationsa on kuitenkin korkealla: hän näkee maailmassa enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä.