Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vasas Lucia-mommo i år är 88-åriga Bernice Tiihonen

Bernice Tiihonen intervjuas av Herman Hagnäs.

Årets Lucia-mommo i Vasa har igen valts bland 4 kandidater. Detta år blev det Bernice Tiihonen med rötter i Småbönders.

Tämän vuoden lucia-mummo Vaasassa on 88-vuotias Bernice Tiihonen.

Herman Hagnäs träffade Bernice.