Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Robert Wells återvänder till Österbotten efter många år

Robert Wells från Sverige intervjuas av Herman Hagnäs.

Den svenska kända pianisten Robert Wells återvänder till Finland och Österbotten efter många år. Det blir två konserter 9.4 på Vasa Stadshus och i Schaumansalen, Jakobstad den 10.4. Herman Hagnäs ringde upp Robert Wells.