Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vaasan sähkö alentaa perussähkön ja tuulisähkön hintaa joulukuusta alkaen

Toimitusjohtaja Stefan Damlin on Herman Hagnäsin haastattelussa.

Joulukuusta alkaen Vaasan sähkön perussähkö ja tuulisähkön hinta on 19,87 senttiä kilowattitunnilta. Toimitusjohtaja Stefan Damlin on Herman Hagnäsin haastattelussa.

Från och med första december kommer Vasa elektriskas nya pris för tillsvidareavtal på Basel eller Vindel ligga på 19,87 cent per kilowattimme. Direktör Stefan Damlin intervjuas av Herman Hagnäs.