Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Carola Sarèn, Tobias Zilliacus Foto: Frank A. Unger

Joakim Groth

Regissör Joakim Groth är Teatertorsdags gäst

Tre systrar och en berättelse spelas i Wasa Teater. Regissör Joakim Groth intervjuas av Miia Kahila.