Vaasanseutu: 99,5 MHz Suupohja: 97,7 MHz Kokkola: 100,3 MHz
På bild: Johan Aspelin i Tre systrar och en berättelse. Foto: Frank A. Unger

Erik Salvesen

Erik Salvesen var gäst i teatertorsdag 12.11.

Scenograf Erik Salvesen från Wasa teater intervjuades av Miia Kahila.