Vaasanseutu: 99,5 MHz Suupohja: 97,7 MHz Kokkola: 100,3 MHz

Planera företagets ägarskifte i tid

Kaupallinen yhteistyö VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral har ett projekt som heter Planerat ägarskifte. Kari Myllymäki jobbar på Concordia som ger goda råd och träffar företagare som planerar ägarskiften.