VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral har ett projekt som heter Planerat ägarskifte. Kari Myllymäki jobbar på Concordia som ger goda råd och träffar företagare som planerar ägarskiften.