Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Foto:Frank A. Unger

Pleppo två vi mårar åpåå – nu på Wasa Teater

Pleppo två spelar för tillfället på Wasa Teaters stora scen. Isa Lindgren-Backman träffade Ted och Kaj innan premiären.

Pleppo två spelar för tillfället på Wasa Teaters stora scen.
Isa Lindgren-Backman träffade Ted och Kaj innan premiären.