Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Foto: Frank A. Unger
Foto: Frank A. Unger

Ingvar – En Musikalisk Möbelsaga

Ingvar – En Musikalisk Möbelsaga får sin premiär den 9.9. på Wasa Teater. Isa har träffat skådespelarna Anna-Maria Hallgarn och Erik-André Hvidsten. Anssi har talat med regissör Markus Virta.

Ingvar – En Musikalisk Möbelsaga får sin premiär den 9.9. på Wasa Teater.

Isa har träffat skådespelarna Anna-Maria Hallgarn och Erik-André Hvidsten.
Anssi har talat med regissör Markus Virta.