Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Maskeradmordet på Wasa Teater

Det interaktiva mordmysteriet; Maskeradmordet har premiär på Wasa Teater den 18.11. Isa Lindgren-Backman träffade skådespelare Johan Aspelin.

Det interaktiva mordmysteriet; Maskeradmordet har premiär på Wasa Teater den 18.11.
Isa Lindgren-Backman träffade skådespelare Johan Aspelin.