Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Radio Vaasan työporukka Radio Gaalassa vuonna 2023.

Radio Vaasan viikkokuuntelijamäärä on noussut 20 000:een / Radio Vasas veckoklyssnare har ökat till 20 000

Radio Vaasan päivittäinen kuunteluaika on ylittänyt kolme tuntia / Radio Vasas dagliga lyssningstid har överskridit tre timmar.
Radio Vaasan kuuntelijaluvut on noussut jälleen 19 000 uniikista viikkokuuntelijasta 20 000. Jos verrataan viime vuoteen niin kuuntelijamäärä on noussut yli 30% 5 000 henkilöllä. Kuunteluaika on nyt myös ylittänyt kolme tuntia päivässä ja on 3 tuntia 5 minuuttia, viime tutkimuksessa vastaava luku oli 2 tuntia 44 minuuttia ja vuosi sitten 2 tuntia 3 minuuttia.
– Panostus kuuluvuuteen, soittolistaan ja studiovieraisiin ympäri Pohjanmaata on näyttänyt onnistuvan.
Radio Vasas lyssnarsiffror  har återigen stigit från 19 000 till 20 000 unika lyssnare per vecka. Om vi jämför med ifjol så har mängden lyssnare ökat med 5 000 personer alltså över 30%. Lyssningstiden har också överskridit 3 timmar och är 3 timmar 5 minuter per dag, i den senaste undersökningen var samma siffra 2 timmar 44 minuter per dag och jämför vi för ett år sedan så vhade vi 2 timmar 3 minuter per dag.
– Genom satsningar på hörbarheten, spellistan och genom gäster från hela Österbotten har Radio Vasa fått fler lyssnare – och dessutom lyssnar de längre än tidigare.
Vasabladets intervju från våren 2024 när ökningen 15 000 till 19 000 skedde.