Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Kokkolan Talviharmonikka jälleen 10-17. helmikuuta

Raimo Vertainen on Herman Hagnäsin haastattelussa.

Kokkolan talviharmonikka järjestetään jo kahdeskymmeneskuudetta kertaa nyt 10-17. helmikuuta. Juuri 60-vuotta täyttänyt Raimo Vertainen on Herman Hagnäsin haastattelussa.