Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Ritzin kevätkausi on täällä / Vårsäsongen på Ritz är här

Walter Lidsle ja Jessica Mattila ovat Herman Hagnäsin vieraana.

Ritzin kevätkausi on täällä. Walter Lidsle ja Jessica Mattila ovat Herman Hagnäsin vieraana.

Vårsäsongen på Ritz är här. Walter Lidsle och Jessica Mattila intervjuas av Herman Hagnäs.