Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Ostrobothnia Folk Fest nyt/nu den 21-23.9

Arrangör Jessica Riippa intervjuas av Herman Hagnäs.

Ostrobothnia Folk Fest ordnas för andra gången i rad nu den 21-23. september i Karleby och Jakobstad. Jessica Riippa ansvarar för festivalen och intervjuas av Herman Hagnäs.