Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

The Shuffle från Vasa spelar sin ungdomsmusik från 1960 och 70-talen

KG Wigren och Roffe Sahlström intervjuas av Herman Hagnäs.

The Shuffle är ett band från Vasa som snart funnits i 20-år. På repertoaren finns deras egen ungdomsmusik från 1960 och 70-talen. KG Wigren och Roffe Sahlström gästade Radio Vaasa.