Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
I bild: Catharina Östman Foto: Patrik Back

”Öppet vatten, frusna hav”

Catharina Östman intervjuas av Anssi Marttinen

”Öppet vatten, frusna hav” är Catharina Östmans nya roman. Romanen utspelar sig på 1860-talet, under en tid av optimistisk framtidsro och nya upptäckter. I centrum står Österbottens enda polarfarare på 1800-talet, Karl Chydenius.

Anssi träffade Catharina Östman.