Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Jätelaki uudistuu / Avfallslagen förnyas

Ympäristökasvattaja Sini Hemming on Herman Hagnäsin vieraana.

Jätelaki uudistuu tämän vuoden aikana. Den nya avfallslagen träder i kraft under det här året.

Sini Hemming Stormossenilta kävi Radio Vaasan studiolla.

Sini Hemming från Stormossen gästade Radio Vaasa.