Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Ukraina NYT! Ukraina NU!

Sofie Furu intervjuas av Herman Hagnäs. Sofie Furu on Herman Hagnäsin haastattelussa.
”Ukraina NYT! Ukraina NU!”-kampanja on suunnattu Vaasan seudun yrityksille. Lahjoitukset maksetaan Punaiselle Ristille/ Vasa svenska avdelning, josta ne menevät kokonaisuudessaan Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon.
Radio Vaasa tulee mainitsemaan yritykset jotka ovat tempauksessa mukana päivittäin useita kertoja kampanjan aikana, sekä some-kanavissamme! 🙂
Sofie Furu kertoo tempauksesta Suomeksi.
Kampanjen ”Ukraina NYT! Ukraina NU!” riktar sig till företag i Vasaregionen. Donationerna betalas till Röda korset/ Vasa svenska avdelning, och går i sin helhet till Finlands Röda Kors Katastroffond.
De företag som donerar genom kampanjen kommer att nämnas i Radio Vasas flöde dagligen under den tid kampanjen pågår. Företagen kommer också att synas på Radio Vasas hemsida och våra some-kanaler! 🙂

Sofie Furu berättar på Svenska om kampanjen.

Maksutiedot/Betalningsuppgifter

Saaja/mottagare: Röda Korset/Vasa svenska avdelning

Tilinumero/kontonr: FI78 4970 1040 0550 51

Viitenumero/referens: 3010

Keräyslupa/ Insamlingstillstånd: RA/2020/1407 & ÅLR 2021/8473.