Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Bild: Jonny Huggare-Smeds

Patrick Linman uppträder på Old School Reunion på Olivers inn den 12.11

Patrick Linman intervjuas av Herman Hagnäs.

Patrick Linman är ett känt namn på trubadurscenen i hela Svenskfinland, under coronaåret har han testat på helt andra saker. Den 12.11 uppträder han på Old School Reunion på Olivers Inn och den 26-27.11 på Ritz tillsammans med Old Time Rockers. Herman Hagnäs intervjuar Patrick Linman.