Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Korsholms centrum växer / Mustasaaren keskusta kasvaa

Herman Hagnäs var på plats och intervjuade Mikael Alaviitala från Korsholms kommun, Johan och Tobias Asplund från Jake Bygg samt Jan Snickars från OP-koti. På svenska ja suomeksi.

Korsholms centrum växer nya höghus byggs, skolor renoveras och en simhall kommer byggas. I Smedsby kommer ett nytt trähöghusprojekt att starta till nästa år. Det ska byggas intill Elly Sigfrids torg och är ett del av  Woden Network Bothnia som är ett samarbetsprojekt mellan korsholms kommun, Fastighets AB Korsholms bostäder, Jake Rakennus Bygg Ab, Vasek och Expo Österbotten.

Mustasaaren keskustaan nousee uusia kerrostaloja, kouluja kunnostetaan ja uusi uimahalli on tulossa. Asunto Oy Puukulma on yksi näistä uusista kerrostalohankkeista jota rakennetaan Sepänkylän keskustaan. Tämä on osa Wooden Network Bothnia yhteistyöhanketta johon kuuluu Mustasaaren kunta, Fastighets Ab Korsholms bostäder Jake Rakennus Oy, Pohjanmaan Expo ja Vasek.

Intervju med utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala.

Intervju med Johan och Tobias Asplund från Jake Bygg.

Intervju med Jan Snickars från OP-Koti.

Mustasaaren kehitysjohtaja Mikael Alaviitalan haastattelu suomeksi.

OP-Kodista Jan Snickarsin haastattelu suomeksi.