Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Il Primo Amore

Kajsa Dahlbäck intervjuas av Anssi.

Vasa stadsorkesters konsert ”Il Primo Amore” ordnas i Vasa stadshus 15.2. kl. 19. Kajsa Dahlbäck har en dubbelroll på konserten. Hon är både dirigent och sångsolist. Anssi träffade Kajsa Dahlbäck.