Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Epätavanomainen konferenssi Wasa Teaterissa

Isäntänä toimii New Yorkista lähtöisin oleva Alexander Komlosi

It Could Be Worse…in your home town-niminen esitys käsittelee maahanmuutto- ja vähemmistökysymyksiä ”epätavanomaisen konferenssin” muodossa. Konferenssin isäntänä toimii New Yorkista lähtöisin oleva Alexander Komlosi, jonka esittämä Felix Kuullppaa törmää suomalaiseen yhteiskuntaan ja yrittää sopeutua siihen. Apua tähän Felix pyytää konferenssin osallistujilta eli yleisöltä.

Miia Kahila tavoitti Alexander Komlosin.

Esitykset Wasa Teaterin Vasallenissa 8.4 ja 9.4.