Vaasanseutu: 99,5 MHz Suupohja: 97,7 MHz Kokkola: 100,3 MHz

Energiska Vasanejden: Hällbart byggande och energieffektivitet

Hällbart byggande och energieffektivitet är några teman som lyfts fram under energy week. Hippi Hovi träffade Mauritz Knuts från VASEK.

VASEK-UUSI-logo-RGBHällbart byggande och energieffektivitet är några teman som lyfts fram under energy week. Hippi Hovi träffade Mauritz Knuts från VASEK.