Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vändagsdans i Nedervetil med Jean Gusseaux ensemble

Ole Gustafsson, Stig-Ole Nyman och Bodil Granskog intervjuas av Herman Hagnäs.

Nedervetil pensionärsklubb ordnar ”Ettmeddasdans” på vändagen vid Gillestugan i Nedervetil. Ole Gustafsson, Stig-Ole Nyman och Bodil Granskog intervjuas av Herman Hagnäs.