Ole Gustafsson, Stig-Ole Nyman och Bodil Granskog intervjuas av Herman Hagnäs.