Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Kvevlax Sparbank tryggar sin personal med hjälp av LokalTapiola Österbotten

Kaupallinen yhteistyö Med ett kompletterande försäkringsskydd för personalen kan du förbättra din personals arbetsförmåga och minska på sjukfrånvaron med 20 %. Det har Kvevlax Sparbanks direktör Fredrik Björk goda erfarenheter av. Herman Hagnäs diskuterar frågan tillsammans med honom och Timo Salomaa, kundchef på LokalTapiola Österbotten.

Herman Hagnäs intervjuar Timo Salomaa från Lokaltapiola Österbotten och Fredrik Björk från Kvevlax Sparbank.