Med ett kompletterande försäkringsskydd för personalen kan du förbättra din personals arbetsförmåga och minska på sjukfrånvaron med 20 %.
Det har Kvevlax Sparbanks direktör Fredrik Björk goda erfarenheter av. Herman Hagnäs diskuterar frågan tillsammans med honom och Timo Salomaa, kundchef på LokalTapiola Österbotten.