Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Poikkeustila – Undantagstillstånd

Kaupallinen yhteistyö Undantagstillstånd-podcast 29.4.2020:

Kommunalpolitiker Anne Salovaara-Kero från Österbottens kriscentrum VALO diskuterar med Hippi Hovi om coronakrisen och stödformer som finns till buds. Anne berättar också om hur det är att fatta beslut som kommunpolitiker under coronaläget.