Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Caspers låt fick stor spridning på Tiktok – kallas för Finlands Victor Leksell

Casper Byggnings intervjuas av Alwa Westerlund.

Casper Byggnings skrev en egen låt med namnet ”Lås vid Brändö bro” och publicerade den på Tiktok. Efter en natt hade tiktoken redan över 10 000 visningar. Alwa Westerlund intervjuar.