Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vänd om min längtan har premiär på Wasa Teater den 16.9

Erik-Andre Hvidstén, Ann-Luise Bertell och Ralf Nykvist intervjuas av Herman Hagnäs.

Romanen ”Vänd Om Min Längtan” av Ann-Luise Bertell har premiär på Wasa Teater den 16 september. För regin står norrmannen Erik-André Hvidsten och för musiken Thomas Enroth.

Intervju med Erik-Andre och Ann-Luise.

Intervju med Ralf Nykvist om musiken.