Erik-Andre Hvidstén, Ann-Luise Bertell och Ralf Nykvist intervjuas av Herman Hagnäs.