Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Kuvassa:Ylioppilaskunnan Laulajat KUVA: Pietari Purovaara

Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyy Vaasan kirkossa

Anssi Marttinen tapasi Stefan Wikmanin

Suomen vanhin ja tunnetuin suomenkielinen kuoro Ylioppilaskunnan Laulajat täyttää tänä vuonna 140 vuotta. Juhlakiertueellaan YL on valinnut Vaasan yhdeksi konserttipaikaksi. Sunnuntaina 3.9. klo 19.00 Vaasan kirkon lavalle astuu noin 50 YL-läistä.  Konsertissa esiintyy myös Wasa Sångargille neljällä laululla viime kevään menestyksekästä konsertista Katedralen. 

Anssi Marttinen tapasi Wasa Sångragillen kuoronjohtajan Stefan Wikmanin.

Finlands äldsta och kändaste finskspråkiga kör, Ylioppilaskunnan laulajat firar 140 år av manskörssång med en jubileumsturné i Finland. Vasa har valts till en av konsertorterna. Söndagen den 3.9 kl. 19.00 fylls Trefaldfighetskyrkan av ett 50-tal sångare från YL . I konserten medverkar också Wasa Sångargille med fyra sånger från den bejublade konserten Katedralen i vår.

Wasa Sångargilles dirigent Stefan Wikman intervjuas av Anssi Marttinen.