Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Finsk-Svenska handelskammaren ordnar ett nordiskt energiseminarium och närinsglivsresa Vasa-Umeå den 30-31.1.

Projektansvarige Tua Takasu på Finsk-Svenska handelskammaren intervjuas av Herman Hagnäs.

Finsk-Svenska handelskammaren ordnar ett energiseminarium på Bock´s Corner eftermiddagen den 30 januari.

Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari järjestää energiaseminaarin Bock´s cornerissa iltapäivällä 30. tammikuuta.

Tua Takasu intervjuas av Herman Hagnäs.

Tua Takasu on Herman Hagnäsin haastattelussa.