Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Korsnäs Gruvcenter har fått nytt liv

Göran Östberg, Stina Österbro och Anne-Mi Björkqvist intervjuas av Herman Hagnäs.

Korsnäs Gruvcenter har vaknat till liv igen. Göran Östberg driver Café Gruvtrollet tillsammans med sin fru nu för andra året i rad. Stina Österbro driver sitt företag maskrosstina.fi. intill Cafét och Anne-Mi Björkqvist sköter om loppisen. Korsnäs gruvförening verkar också där och sköter om naturstigen samt muséet.

Herman Hagnäs träffade företagarna.