Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

VAMK ja Vamia tarjoavat sujuvan siirtymisen jatko-opintoihin

Anssin haastattelussa rehtorit Åsa Stenbacka ja Tauno Kekäle sekä opiskelijat Rami Makkonen ja Ulla Ahlvik.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMk ja Vamia tarjoavat opiskelijoille ns. väyläopintoja. Opiskelija voi suorittaa 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja Vamiassa opiskellessaan. Nämä opinnot luetaan hyväksi hänen ammatilliseen perustutkintoonsa Vamiassa ja valmistuttuaan opiskelijalla on suoraan oikeus jatkaa opintojaan VAMK:ssa siinä koulutusohjelmassa, johon hänen väyläopinnot ovat liittyneet. Anssi haastattelussa ovat Vamian rehtori Åsa Stenbacka, VAMK:n rehtori Tauno Kekäle sekä opiskelijat Rami Makkonen ja Ulla Ahlvik.