Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Placering och sparande är till för alla!

Sparande och placering är till för alla, inte enbart de rika och välbärgade berättar placeringschef Johan Smeds från Kvevlax Sparbank.

Anssi Marttinen träffade placeringschef Johan Smeds från Kvevlax Sparbank på placeringsmässan i Vasa.